Delphi-Meteora

Delfi- Vi kan se legendariske tempel Oracles - här uppträdde prästerna i Appolo, och den mytiska Piphyia förutspådde framtiden genom Guds ord. Vi kommer att tvätta oss i kristall klara vatten i springkällan Kastalskiy, som har den mystiska effekten av föryngring. Vi kommer inte missa «Navel av jorden» och Antika statyerna i lokala arkeologiska museumet

Meteora- är bland de 20 viktigaste objekten för världskultur enligt klassificeringen av Unesco. De nås av en harmonisera kombination av naturlandskap och fenomenet verk av mänskliga händer. Det är värt att lägga märke till de ”flygande” kloster: Transfiguration, Varlaam, Saint Stefan, Holy Trinity, Saint Nicolas kloster och Saint Rusan